Đề án mẫu – Hoa Văn Đại Việt

Rất nhiều người cảm thấy bối rối vì không biết nên viết một bản đề án thế nào cho hay và ấn tượng. Có một nguyên tắc khá đơn giản để viết một đề ấn hay, đó là hãy đặt bạn vào vị trí của người sẽ đọc kế hoạch của bạn. Nghĩ xem nếu bạn là người chấm bài thì bạn sẽ muốn biết những thông tin gì, ghi những điều đó ra giấy, và giờ thì bạn đã có một sườn bài rồi đấy.

Sau đây là một kế hoạch mẫu mà Ban Tổ Chức viết dựa vào một dự án liên quan đến văn hóa là Hoa Văn Đại Việt. Đây không phải là đề án thật của dự án Hoa Văn Đại Việt mà chỉ là một ví dụ để Ban Tổ Chức dựa vào đó phóng tác lên bản kế hoạch này. Bạn có thể tham khảo để lấy cảm hứng.

Tuy nhiên, lưu ý đây không phải là một bản kế hoạch hoàn hảo mà bạn nên bắt chước, bạn chỉ nên coi đây là một bài văn tham khảo. Chúng tôi mong chờ những bản kế hoạch sáng tạo từ các bạn!

Đề án trên được viết dựa vào sườn bài này. Trả lời được các câu hỏi trong bài hướng dẫn này thì cơ bản bạn đã có một kế hoạch khá tốt rồi đấy.

Admin